Aktualności Aktualności

W dniu 25 marca zmarł Pan Seweryn Styliński - emerytowany leśnik, który całe swoje zawodowe życie związany był z Bieszczadami. Pan Seweryn Styliński urodził się w roku 1926 w Tuchowie, powiat Tarnowski. W roku 1944 został partyzantem, członkiem Armii Krajowej. Po zakończeniu II Wojny Światowej skończył Państwowe Gimnazjum Leśne w Limanowej. Po jego ukończeniu został skierowany do pracy w Nadleśnictwie Olchowce (Rejon Sanok). W latach 1948-49 był tam praktykantem leśnym, a następnie podleśniczym.

W dniu 1 lutego 1950 został mianowany leśniczym Leśnictwa Tyrawa Wołoska. Od 15 września 1957 aż do przejścia na emeryturę w dniu 31 maja 1997 pracował nieprzerwanie  w Nadleśnictwie Wetlina – jako leśniczy Leśnictwa Beskidnik, a od 1 maja 1975 do 31 marca 1977 pełniąc obowiązki nadleśniczego.

Pan Seweryn Styliński był aktywnym społecznikiem, kombatantem – członkiem ZBOWID, posiadaczem wielu odznaczeń państwowych i resortowych z których najważniejsze to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Armii Krajowej.

Pogrzeb odbędzie się w dniu jutrzejszym (środa, 28 marca) na cmentarzu w Wetlinie po mszy świętej odprawionej w intencji Zmarłego o godzinie 14 w miejscowym kościele.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!


Spotkanie Premiera
Donalda Tuska
z załogą Nadleśnictwa Cisna

W niedzielę, 17 lipca, w trakcie swojej bytności na Podkarpaciu, Pan Premier Donald Tusk znalazł czas na spotkanie się z załogą Nadleśnictwa Cisna. Spotkanie to, chociaż krótkie i spontaniczne, traktujemy jako duże wyróżnienie.
W krótkim powitaniu w obecności mediów Premier już  na wstępie wypowiedział słowa, na które czekaliśmy i my, i chyba wszyscy leśnicy, a które znalazły się we wszystkich relacjach z tego spotkania.
Premier Donald Tusk, podczas niedzielnego spotkania z leśnikami z Nadleśnictwa Cisna (Podkarpackie) zapewnił, że rząd nie planuje zmieniać sposobu funkcjonowania Lasów Państwowych. - Lasy będące pod nadzorem państwowym to wzorowy model nie tylko dla Polski - oświadczył premier. (za portalem Wprost24 – więcej na: http://www.wprost.pl/ar/253714/Tusk-lasy-widzi-panstwowe/
)
Później, już bez obecności kamer, doszło do ciekawej rozmowy w czasie której z jednej strony my informowaliśmy Pana Premiera o blaskach i cieniach naszej pracy, a z drugiej strony Pan Premier informował nas o bieżących działaniach rządu mogących mieć wpływ na działalność Lasów Państwowych. Poruszony był wątek, krępującej działalność gospodarczą nie tylko LP, ustawy prawo zamówień publicznych. Dowiedzieliśmy się, że rząd rozpoczął prace nad nowelizacją tej ustawy i Premier zachęcał leśników do jak najszerszego wzięcia udziału w konsultacjach w trakcie tworzenia jej projektu.
Dowiedzieliśmy się także o planowanych zmianach w strukturze i funkcjonowaniu Ministerstwa  Środowiska, które mają ułatwić podejmowanie decyzji gospodarczych w gąszczu krępujących przepisów związanych z ochroną przyrody. Wymieniliśmy też uwagi dotyczące działalności Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, w którym to temacie można było zauważyć dużą zgodność naszych i Pana Premiera poglądów.
Spotkanie umilił nam występ naszego krasomówcy – Adriana Wiśniowskiego. Gawęda wygłoszona przez Adriana wywarła duże wrażenie na Premierze, który obiecał zasilić swoim głosem i głosami swoich współpracowników kandydaturę Adriana w plebiscycie na Mistrza Mowy Polskiej.
Niestety, w tym momencie czuwający nad harmonogramem wizyty Pan Minister Paweł Graś dał naszemu Gościowi dyskretny sygnał, że czekają już na Jego przyjazd inni mieszkańcy Podkarpacia. Jednak czas na pamiątkowe zdjęcie z załogą Nadleśnictwa Cisna Pan Premier jeszcze znalazł.
Spotkanie, które odbyło się w bardzo luźnej, wręcz przyjacielskiej atmosferze zapisze się w naszej pamięci jako wydarzenie wyjątkowo sympatyczne i niecodzienne.

 

relacja – Roman Zielonka

 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy