Aktualności Aktualności

Powrót

Poszukiwania padłych dzików

Poszukiwania padłych dzików

Nadleśnictwo Cisna apeluje o informacje na temat znalezionych padłych dzików.

Afrykański Pomór Świń (ASF) to nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych wszystkich ras oraz dzików.


Głównymi źródłami rozprzestrzeniania się choroby są dziki oraz człowiek. Wirus wykazuje znaczną odporność na działanie czynników środowiskowych.  W mrożonym mięsie świń jego przeżywalność wynosi 1000 dni, w mięsie suszonym - 300 dni, w mięsie solonym 182 dni, a w mięsie mielonym 105 dni. We krwi przechowywanej w temperaturze pokojowej zarazek utrzymuje się w stanie zakaźnym przez 10-18 tyg., a w kale - 11 dni. Wirus ASF jest także oporny na wysychanie i gnicie. Na terenie Hiszpanii stwierdzono obecność zakaźnego wirusa w zagrodach, w których wybito zwierzęta 4 miesiące wcześniej, w gnijących zwłokach pozostawionych w temperaturze pokojowej zachował on żywotność przez 18 tygodni, zaś w śledzionie zakopanej w ziemi przez 280 dni. W niskiej temperaturze wirus ASF jest żywotny i zjadliwy przez kilka lat, ciepło natomiast niszczy go relatywnie szybko: w temperaturze 55oC ginie po 45 min., a w temperaturze 60oC po 20-30 minutach.

Po raz pierwszy wirus ASF został stwierdzony i opisany w Kenii w 1921 roku. Na kontynencie europejskim pojawił się w 1957 roku zawleczony z Angoli do Portugali. W Polsce pierwsze przypadki odnotowano w 2014 roku. Najnowsze dane potwierdzają występowanie ASF w Czechach.

Zwalczanie wirusa odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi, poprzez wybijanie stad zakażonych ze strefy zapowietrzonej. Dodatkowo producenci oraz hodowcy świń zobowiązani są do stosowanie bioasekuracji. Masowe padnięcia zwierząt, koszty eradykacji, jak i wypłaty odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, wieprzowiny, artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego oraz nasienia powodują ogromne straty ekonomiczne dla nich oraz budżetu państwa.

Mino, że wirus ASF jest niegroźny dla człowieka, to jest  to uznawany za najgroźniejszą chorobę świń.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują o zgłaszanie każdego przypadku znalezionego dzika. Minister Środowiska zlecił Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych poszukiwanie padłych dzików oraz bieżący monitoring gruntów administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. W związku z powyższym pracownicy Służby Leśnej wspólnie z członkami Polskiego Związku Łowieckiego oraz pracownikami Zakładów Usług Leśnych będą zbiorowo przeszukiwać drzewostany w miesiącach od sierpnia do listopada 2017 roku oraz od kwietnia do listopada 2018 roku padłych dzików.

Nadleśnictwo Cisna prosi, aby każdy przypadek znalezienia padłego dzika lub jego szczątków na terenach leśnych bezzwłocznie zgłaszać do Nadleśnictwa do pod numerem telefonu: +48 13 468 63 01, mailem: cisna@krosno.lasy.gov.pl lub do P. Łukasz Mokrzyńskiego pod numer telefonu komórkowego 695 390 570, P. Edwarda Wierzbickiego pod numer telefonu komórkowego 608 086 326 (obwód łowiecki 218pk), P. Łukasza Sawińskiego pod numer telefonu komórkowego 695 390 566 (obwód łowiecki 219pk).


 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy