Aktualności Aktualności

Powrót

LKP "Bieszczadzkie lasy"

LKP "Bieszczadzkie lasy"

„Lasy Bieszczadzkie" – utworzono kolejny Leśny Kompleks Promocyjny.

„Lasy Bieszczadzkie" – utworzono kolejny Leśny Kompleks Promocyjny.
Na mocy zarządzenia podpisanego pod koniec ubiegłego roku przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych utworzono Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie". To drugi po „Lasach Birczańskich" LKP na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
Pierwszym takim obszarem w Polsce był utworzony w 1994 LKP „Puszcza Białowieska". Na bazie jego doświadczeń utworzono później kolejne placówki. Obecnie jest ich 25. Obejmują wybrane duże zwarte obszary leśne charakterystyczne dla danego terenu. Ideą przewodnią zakładania Leśnych kompleksów Promocyjnych jest prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona zasobów przyrody w lasach, połączone z wspieraniem badań naukowych, edukacją leśną społeczeństwa i rozwój zaplecza turystycznego.
Nowy LKP obejmuje swoim zasięgiem tereny Nadleśnictwa Stuposiany oraz częściowo Nadleśnictw Lutowiska i Cisna. Na jego obszarze znajdują się siedliska buczyny karpackiej ukształtowane przez górskie warunki wraz z przykładami tzw. „buków pastwiskowych" powstałych w wyniku antropopresji (wypas bydła i kaleczenie drzew w celu pobudzenia do większego owocowania.
Powierzchnia LKP „Lasy Bieszczadzkie" wynosi 24,2 tys. ha. Pierwsze działania jakie podjęto to wybudowanie otworzonej wiosną w Nadleśnictwie Stuposiany zagrody pokazowej żubrów. Jestem przekonany, że nowy pomysł na promocję tych obszarów zaowocuje kolejnymi atrakcjami dla turystów i miejscowych – stwierdził Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. - Zaręczam, że w najbliższych latach wdrożymy jeszcze kilka projektów służących udostępnianiu bieszczadzkich lasów społeczeństwu.
Leśne Kompleksy Promocyjne to nasz rodzimy pomysł. Odpowiedników można doszukiwać się w szwedzkiej koncepcja lasu modelowego oraz w inicjatywach kanadyjskich (tam zrodził się projekt lasu modelowego). Polskie działania spotkały się z uznaniem europejskich leśników i naukowców.

tekst i rysunki : Adrian Wiśniowski
 


 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy