Aktualności Aktualności

Powrót

KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Nadleśnictwo Cisna ogłasza konkurs fotograficzny "Mój las, moje drzewo" dla uczniów Zespołu Szkół w Cisnej.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MÓJ LAS, MOJE DRZEWO"

ZORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW „ŚWIĘTA DRZEWA 2013"

Organizator konkursu: Nadleśnictwo Cisna

Cele konkursu:

- Poznanie piękna przyrody i bioróżnorodności okolic Cisnej

- Wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody

- Rozwijanie zainteresowań fotografowaniem jako jednej z form spędzania wolnego czasu

- Umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu

Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Cisnej uczęszczający do klas 4-6 Szkoły Podstawowej i 1-3 Gimnazjum oraz zespoły w skład których wchodzą: uczeń klas 0 – 3 wraz z rodzicem lub opiekunem.

Tematyka zdjęć:

Do konkursu dopuszczone są zdjęcia przedstawiające drzewa lub las na terenie Nadleśnictwa Cisna. W kategorii zespołowej dla dzieci klas 0-3 i ich rodziców zdjęcie powinno przedstawiać dziecko w sąsiedztwie drzewa, w lesie itp.

Warunki uczestnictwa:

1.     Na konkurs fotograficzny Uczestnicy dostarczają po 1 zdjęciu.

2.     Do konkursu dopuszcza się tylko zdjęcia wykonane samodzielnie.

3.     Do konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno – białe.

4.     Do konkursu dopuszcza się zdjęcia wywołane (format dowolny) lub w formie cyfrowej.

5.     Zdjęcia wywołane Uczestnicy dostarczają do Biblioteki Szkolnej w wyznaczonym terminie.

6.     Zdjęcia w formie cyfrowej Uczestnicy wysyłają na adres mailowy: mateusz.swierczynski@krosno.lasy.gov.pllub cisna@krosno.lasy.gov.pl

7.     Na odwrocie zdjęć wywołanych należy wpisać: Imię i nazwisko autora (bądź imiona i nazwiska członków zespołu), klasę do której uczęszcza autor (bądź członek zespołu) oraz nazwą miejsca w którym zdjęcie wykonano.

8.     Zdjęcia cyfrowe należy przesyłać pocztą e-mailową na podane adresy, jako załącznik do wiadomości zawierającej: : Imię i nazwisko autora (bądź imiona i nazwiska członków zespołu), klasę do której uczęszcza autor (bądź członek zespołu) oraz nazwą miejsca w którym zdjęcie wykonano. Jako temat wiadomości należy wpisać „KONKURS FOTOGRAFICZNY".

9.     Zdjęcia dostarczone na konkurs przechodzą na własność Nadleśnictwa Cisna, do wykorzystania ich w celach promocyjnych.

10.  W przypadku, gdy na zdjęciu znajduje się osoba, należy na odwrocie zdjęcia lub w wiadomości e-mail dopisać: Osoby widniejące na fotografii wyrażają zgodę na ich publikowanie oraz publiczną ekspozycję"

11.  Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęć na podstawie niezgodności z warunkami konkursu.

Nagrody:

W Konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczestników, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca w kategoriach:

1.     Klasy 0-3 (zespoły: rodzic (opiekun) + dziecko)

2.     Klasy 4 - 6 Szkoły Podstawowej

3.     Klasy 1 – 3 Gimnazjum

W przypadku wystąpienia konieczności nagrodzenia większej ilości Uczestników przewiduje się możliwość ustanowienia wyróżnień. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają drobne upominki.

Termin składani prac:

Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 31.10.2013 r. do godziny 1500 do Biblioteki Szkolnej lub wysłać na podane adresy e-mail.

Skład Komisji Oceniającej:

W skład Komisji wchodzą: przedstawiciele Nadleśnictwa Cisna i  Zespołu Szkół w Cisnej

Rozstrzygnięcie konkursu:

1.     Spotkanie Komisji Oceniającej odbędzie się w dniu 04.11.2013 r.

2.     O uroczystym podsumowaniu konkursu i wręczeniu nagród Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani niezwłocznie po wyłonieniu przez Komisję zwycięzców.

3.     Wystawa prac konkursowych zostanie zorganizowana w Zespole Szkół w Cisnej a następnie w budynku biurowym Nadleśnictwa Cisna.

Regulamin konkursu dostępny jest:

1.     Na stronie internetowej Nadleśnictwa Cisna: www.cisna.krosno.lasy.gov.pl

2.     Na profilu facebook Nadleśnictwa Cisna: www.facebook.com/NadlesnictwoCisna

3.     Wywieszony  na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Cisnej.

4.     W Bibliotece Szkolnej oraz u Dyrektora Zespołu Szkół w Cisnej.


 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy