Aktualności Aktualności

Powrót

INWENTARYZACJA ZWIERZYNY

INWENTARYZACJA ZWIERZYNY

W dniach od 20 do 22 października 2016 roku na terenie nadleśnictwa odbyła się inwentaryzacja populacji dzików.

          Akcja prowadzona  była równocześnie w dwóch obrębach  leśnych (obręb Cisna i obręb Wetlina) przez dwie niezależne grupy inwentaryzacyjne, w skład których wchodzili pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy Zakładów Usług Leśnych oraz w dniu 22.10.2016r. żołnierze z 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia.

          W dniu 20.10.2016r. w liczeniu zwierzyny uczestniczyło 155 osób, w kolejnym – 152 osoby, natomiast 22.10.2016r – 100 osób.  

          Na obrębie Cisna przeprowadzono 7 miotów w leśnictwach: Buk, Habkowce, Dołżyca, Krzywe, Liszna i Roztoki o łącznej powierzchni 1072,45 ha

          Na obrębie Wetlina przeprowadzono 6 miotów w leśnictwach: Kalnica, Smerek, Stare Sioło, Strzebowiska i Zawój o łącznej powierzchni 958,23 ha.

          Łącznie inwentaryzacja populacji dzików objęła powierzchnię 2030,68 ha co stanowi 10% powierzchni Nadleśnictwa Cisna.

  

Sporządził:

Specjalista ds. ochrony ekosystemów leśnych

Łukasz Mokrzyński


 

 

 

 

 

 

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy