Wydawca treści Wydawca treści

Zasady sprzedaży w 2019r.

Znajdą tu Państwo wszystkie informacje dotyczące sprzedaży drewna oraz choinek (sezonowo) w Nadleśnictwie Cisna

 Nadleśnictwo Cisna prowadzi sprzedaż detaliczną drewna na podstawie Zarządzenia nr 1/2012 Nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna z dnia 03.01.2012r.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin sprzedaży drewna i produktów niedzrewnych w Nadleśnictwie Cisna

Cennik detaliczny na 2019r.

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Cisna w sprawie sprzedaży choinek w 2019r.

Cennik choinek na 2019r.