Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Cisna
Nadleśnictwo Cisna
(0-13) 468 63 01
(0-13)468 64 35

Cisna 87A

38-607 Cisna

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych podczas kontaktu z nami jest Nadleśnictwo Cisna z siedzibą w Cisnej 87A; 38-607 Cisna;

 

Nadleśnictwo Cisna nie wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych, jednakże kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres mailowy: cisna@krosno.lasy.gov.pl

Pod powyższym adresem poczty elektronicznej można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Cisna oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych.

Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celu załatwienia sprawy przez Nadleśnictwo.

Podanie danych będzie dobrowolne, a jeżeli dotyczy – będzie obowiązkowe i niezbędne do realizacji uprawnień wynikających z przepisów prawa, na podstawie których działa Nadleśnictwo Cisna.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 RODO, gdyż przekazane dane są niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy, czyli do celów wynikających z prawnie  uzasadnionych interesów nadleśnictwa działającego na podstawie przepisów Ustawy o Lasach.

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania

Nadleśnictwo Cisna nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest zgoda – jest dobrowolne, natomiast jeśli wynikać będzie z przepisów prawa – będzie obowiązkowe i bez ich podania nie będzie możliwe zrealizowanie wniesionej przez Panią/Pana sprawy.

Nadleśniczy
Władysław Chmurski
(0-13) 468 63 01 kom: 785 011 877
Zastępca Nadleśniczego
Roman Zielonka
(013) 468 64 96 kom: 608 086 382
Główny Księgowy
Jolanta Płatosz
(013) 468 64 75 kom: 696 023 930

Inżynier Nadzoru

Tomasz Hartman
Inżynier Nadzoru
Tel.: 608 086 244
Paweł Ogorzały
Inżynier Nadzoru
Tel.: 608 086 367

Dział Gospodarki Leśnej

Justyna Kozubek
Specjalista d.s. hodowli lasu
Tel.: 668 036 977
Teresa Zielonka
Specjalista d.s. stanu posiadania i informatyki
Tel.: (013) 468 63 01 w. 217
Łukasz Mokrzyński
Specjalista d.s. ochrony ekosystemów leśnych
Tel.: 695 390 570
Adriana Żyburtowicz-Kobus
Specjalista d.s. obrotu drewnem
Tel.: 603 951 088
Arleta Semczak - Łoś
Specjalista d.s. marketingu i handlu drewnem
Tel.: 692 467 864
Mateusz Świerczyński
Specjalista d.s. edukacji leśnej i promocji
Tel.: 539 936 705

Dział Finansowo - Księgowy

Bogusława Kłapacz
Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Małgorzata Wrona
Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Danuta Śmigiel
Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Elżbieta Gaweł
Księgowy
Tel.: (013) 468 63 01
Beata Jarosz
Kasjer
Tel.: (013) 468 64 97

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Jolanta Woźnica
Sekretarz
Tel.: (013) 468 45 37 kom: 695 390 569
Bogdan Drozd
Specjalista d.s. BHP i administracyjnych
Tel.: (013) 468 63 01 w. 222
Bogdan Śmigiel
Specjalista d.s. transportu
Tel.: 695 390 560
Elżbieta Świniarska
Specjalista d.s. zamówień publicznych
Tel.: 602 555 406
Wiesław Józefczyk
Specjalista d.s. inwestycji i remontów
Tel.: (013) 468 63 01 w. 221
Renata Przybyłowska
Specjalista d.s. administracyjnych
Tel.: (013) 468 63 01
Urszula Komorowska
Specjalista d.s. administracyjnych
Tel.: (013) 468 63 01
Krystyna Chmurska
Specjalista d.s. administracyjnych
Tel.: (013) 468 63 01
Renata Feret
Referent d.s. socjalno - bytowych
Tel.: (013) 468 63 01
Adam Stołycia
Referent d.s. technicznych

Posterunek Straży Leśnej

Krzysztof Węgrzyn
Komendant Posterunku
Tel.: 603 951 151

Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy "Wołosań"

Jolanta Józefczyk
Kierownik OSW "Wołosań"
Tel.: 668 036 973

Stanowisko d.s. pracowniczych

Halina Michałowska
Specjalista d.s. pracowniczych
Tel.: (013) 468 64 95; tel. kom: 733 977 883